A szociális gondoskodás hatása

Tevékenységeink előrelátható személyes eredményei:

 Megkönnyítik és ösztönzik elsősorban az emberi kapcsolatok fenntartását, majd azok újjáépítését az idős és családja közt
 Szinten tartják, sok esetben javítják a bentlakók egészségi paramétereit;
 Megelőzik a szociális kirekesztést, elszigetelődést;
 Növelik a várható átlagéletkort.

Tevékenységeink kedvező hatása a közösségre:

 A kirekesztésben vagy válságban levő személyek számának csökkentése;
 A társadalmi életre való ösztönzés.