Raport anual

Raport Anual 2017
 
Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Fundaţia Filadelfia Noom se află în
jud. Bihor, comuna Sălard  str. Principală nr. 547-548,acordă servicii socio-
medicale persoanelor vârstnice.
Serviciile de îngrijire socio-medicale sunt servicii sociale specializate - servicii de
găzduire, supraveghere, asistare, îngrijire, recuperare, suport - care asigură
mijloacele umane, materiale şi financiare necesare implementării politicilor şi
strategiilor privind protecţia persoanelor vărstnice. Fundaţia este acreditată de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din 2005. Iar din decembrie 2015
avem şi licenţă de servicii sociale.
Dispunem de o capacitate de 43 de locuri. Se observă un interes continuu
pentru oferta fundaţiei Filadelfia Noom. În cursul anului 2017 au fost instituţionalizaţi
16 persoane.
Fundaţia ,,Filadelfia Noom” dispune de o structură de personal în concordanţă cu
misiunea lui, cu nevoile beneficiarilor, cu politica sa bugetară şi cu normele
legale în vigoare asigurând desfăşurarea efectivă şi eficientă a activităţilor
procesului de furnizare a serviciilor. Tot personalul î-şi dă concursul pentru a
deservi pe cei instituţionalizaţi, indiferent de natura problemelor ridicate zi de
zi. Permanent sunt supravegheaţi de îngrijitori. Asistenta medicală este la
dispoziţia beneficiarilor, cu normă întreagă, săptămînal sunt controlaţi de
medic, şi tot săptămînal le vizitează şi asistentul social al fundaţaiei.
Contractul cu echipa specializată în neurologie, psihiatrie, psihologie, care
consultă şi supraveghează lunar pe cei care au nevoie în acest domeniu,
continuă şi în 2017, nemaifiind necesar să transportăm noi pacienţii respectivi
în ambulatoriul de specialitate
Gospodăria anexă a Fundaţiei produce în continuare necesarul de alimente de
bază pentru instituţionalizaţi. Pe terenul extravilan al fundaţiei cultivăm  cereale
necesare animalelor.
Gospodăria anexă a fost extinsă cu 100 de pui, care asigură ouă proaspete si
carne de pui necesar, şi este suplimentat anual cu lot nou. Iar în solar din
grădină cultivăm roşii, ardei etc necesare. Prin această activitate reuşim să
reducem semnificativ cheltuielile  fundaţiei.
In cursul anului 2017 am instalat un cazan cu pai pt completarea incălzirii, fiind
o alternative la incălzirea cu gaz. Aceasta vine în completarea panuorilor solare
 
care sunt deja insatalate pt încălzirea apei calde. Majoritatea încăperilior sunt
dotate cu aparate de aer condiţionat, şi în 2018 vom continua acest proiect , ca
fiecare camera să sibă această facilitate.Toate aceste investiţii sunt în beneficiul
instituţionalizaţilor ridicînd nivelul de trai ai bătrînilor din centru, totodată
reuşind să reducem costurile de înteţinere.
Consiliul director ţine şedinţe lunare regulate sau extraordinare dacă este
nevoie, şi îşi dă tot concursul pentru cea mai bună funcţionare a centrului.
În centrul atenţiei noastre este şi va rămîne în continuare vârstnicul
instituţionalizat, dispunem de toate facilităţile necesare într-un centru modern.
 
Dr. Pardi Benjamin Attila