Acte necesare

 Cerere scrisă de persoana în cauză.

Anchetă socială.

Adeverinţă medicală şi fişă medicală.

Buletin de identitate.

Certificat de naştere, de căsătorie.

Acte doveditoare privind veniturile.

Acte doveditoare privind bunurile imobile.

Declaraţie legalizată și semnată de cel instituţionalizat că a luat la cunoştinţă condițiile existente și este de acord cu virarea pensiei și folosirea ei în vedera întreținerii.

Declarație legalizată și semnată de aparținători pentru completarea întreținerii persoanei instituționalizate (dacă este cazul ) .