Fundaţia

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice funcţionează din anul 1992, iar din 2001 funcționeaza ca Fundația Filadelfia Noom.

Din anul 2006 Fundaţia Filadelfia Noom este acreditată oferind servicii socio-medicale în sistem rezidențial.

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Filadelfia Noom asigură persoanelor vârstnice cu nevoi socio-medicale, în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială, confesională şi psihologică, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor.

Beneficiarii Fundaţiei Filadelfia Noom sunt persoane vârstnice, aflate în situaţii de nevoie socială cu afecţiuni fizice, senzoriale sau de altă natură, care le limitează autonomia personală, fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, din toată ţara, oferind prioritate dar nediscriminatoriu, rezolvării situaţiilor de criză a persoanelor cu domiciliul aflat în raza judeţului Bihor