Raport anual

Raport Anual  2019

Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Fundaţia Filadelfia Noom se află în jud. Bihor, comuna Sălard  str. Principală nr. 547-548, acordă servicii socio-medicale persoanelor vârstnice.

Serviciile de îngrijire socio-medicale sunt servicii sociale specializate - servicii de găzduire, supraveghere, asistare, îngrijire, recuperare, suport - care asigură mijloacele umane, materiale şi financiare necesare implementării politicilor şi strategiilor privind protecţia persoanelor vărstnice. Fundaţia este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din 2005. Iar din decembrie 2015 avem şi  licenţă de servicii sociale.

Dispunem de o capacitate de 44 de locuri. Se observă un interes continuu pentru oferta fundaţiei Filadelfia Noom. În cursul anului 2019 au fost instituţionalizaţi in medie 41 de persoane.

Fundaţia ,,Filadelfia Noom” dispune de o structură de personal în concordanţă cu misiunea lui, cu nevoile beneficiarilor, cu politica sa bugetară şi cu normele legale în vigoare asigurând desfăşurarea efectivă şi eficientă a activităţilor procesului de furnizare a serviciilor. Tot personalul î-şi dă concursul pentru a deservi pe cei instituţionalizaţi, indiferent de natura problemelor ridicate zi de zi. Permanent sunt supravegheaţi de îngrijitori. Asistenta medicală este la dispoziţia beneficiarilor, cu normă întreagă, săptămînal sunt controlaţi de medic, şi tot săptămînal le vizitează şi asistentul social al fundaţaiei.

Contractul cu echipa specializată în neurologie, psihiatrie, psihologie, care consultă şi supraveghează lunar pe cei care au nevoie în acest domeniu, continuă şi în 2019, nemaifiind necesar să transportăm noi pacienţii respectivi în ambulatoriul de specialitate.

La sfârşitul anului 2019 am încheiat un contract de colaborare cu o firma specializată în fizicokinetoterapie. Echipa specializată va veni regulat pentru tratamentul asistaţilor.

Producem în continuare necesarul de alimente de bază pentru instituţionalizaţi. Iar în solar din grădină cultivăm roşii, ardei etc necesare.Toate aceste investiţii sunt în beneficiul instituţionalizaţilor ridicănd nivelul de trai a bătrănilor din centru, totodată reuşind să reducem costurile de înteţinere.

În cursul anului 2019 am construit în curtea fundaţiei o filagorie, loc de relaxare pentru  cei asistaţi şi nunumai. A fost un plan mai vechi care s-a materializat în acest an.
 
Consiliul director ţine şedinţe lunare regulate sau extraordinare dacă este nevoie, şi îşi dă tot concursul pentru cea mai bună funcţionare a centrului.

În centrul atenţiei noastre este şi va rămîne în continuare vârstnicul instituţionalizat, dispunem de toate facilităţile necesare într-un centru modern.

Dr. Pardi Benjamin Attila

Preşedinte